DIGITALNA ŠTAMPA

Prednost digitalne štampe je mogućnost izrade malog tiraža, brzina i kvalitet štampe. Ova vrsta tehnike pojednostavljuje proces štampe jer omogućava izradu manjih i srednjih tiraža bez izrade filmova i ploča. U digitalnu štampu radimo na veoma kvalitetnoj HP mašini koja ima izvanrednu kalibraciju i postojanost boja. Na mašini za digitalnu štampu možemo štampati gramature papira od 60-250 gr, samoljepljivi papir.

U digitalnoj štampi nudimo izradu: brošura, kataloga, vizit karti, plakata i postera, flajera, memoranduma, blokova, podmetača, karti pića i jelovnika, kalendara, deklaracija, naljepnica.

u ponudi su širok spektar doradnih procesa: sjajnu i mat plastifikaciju, perforaciju, numeraciju, toplu laminaciju, personalizaciju, ID kartice, bigovanje, savijanje, bušenje, klamovanje, topli povez, tvrdi povez, UV lak.
 
 
· Blokovi
· Brošure
· Deklaracije
· Flajeri / lifleti
· Kalendari, digitalna štampa
· Karte pića / jelovnici
· Katalozi
· Memorandumi
· Naljepnice
· Neckringer
· Plakati i posteri
· Podmetači
· Sveske
· Vizit karte